Date
Catégories
Auteurs

Didier Donfut reçoit le Vice-Premier Ministre ukrainien Oleg Rybachuk

20 Avr 2005

Bruxelles, le 20/04/2005. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Didier Donfut recevra ce jeudi 21 avril Oleg Rybachuk, Vice-premier Ministre ukrainien en charge de lintégration européenne et ex-chef de cabinet du président Viktor Yushchenko.

Didier Donfut effectuera avec son homologue Oleg Rybachuk un large tour dhorizon des questions relatives aux relations entre lUkraine et lUnion européenne.

Le Secrétaire dEtat aux Affaires européennes plaidera notamment pour la mise en uvre du plan daction adopté le 21 février 2005 par le Conseil de coopération UE-Ukraine dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Selon Didier Donfut, ce plan daction doit permettre la stabilisation de lUkraine et favoriser le renforcement de la démocratie et de lEtat de droit dans ce pays.

La demande ukrainienne de conclusion dun accord de facilitation de loctroi des visas avec lUE et la demande de soutien européen au dossier dadhésion de lUkraine à lOMC seront également à lordre du jour.

———————–

Brussel, 20/04/2005

 

Didier Donfut ontvangt de Vice-premier van Oekraïne Oleg Rybachuk

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut ontvangt aanstaande donderdag 21 april Oleg Rybachuk, Vice-eerste Minister van Oekraïne, belast met de Europese integratie en ex-kabinetschef van president Viktor Joesjtsjenko.

Didier Donfut zal samen met zijn ambtgenoot Oleg Rybachuk ruime gesprekken voeren rond de betrekkingen tussen Oekraïne en de Europese Unie.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken zal meer bepaald pleiten voor de implementatie van het Actieplan dat op 21 februari 2005 door de EU-Oekraïne Samenwerkingsraad werd aangenomen als aanvullende maatregel binnen het nabuurschapsbeleid. Volgens Didier Donfut zou met dit Actieplan de stabiliteit in Oekraïne worden gevrijwaard en de democratie en de rechtstaat in dit land worden versterkt.

Voorts zullen de besprekingen handelen over de Oekraïense vraag om een akkoord te bereiken om gemakkelijker visa te verkrijgen voor EU-landen en om Europese steun te krijgen voor de toetreding tot de WHO.

Laisser un commentaire